Restaurant Da Vinci
Restaurant Da Vinci Navigatie

Algemene voorwaarden

Privacybeleid
U kunt de website van Da Vinci vrij bezoeken zonder dat u bepaalde persoonsgegevens moet opgeven. Indien u via ons contactformulier uw persoonlijke gegevens aan ons doorspeelt, worden deze enkel gebruikt om u terug te kunnen contacteren.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens
Uw persoonsgegevens die u aan Da Vinci hebt doorgegeven worden in een beveiligde omgeving opgeslagen die niet toegankelijk is voor het publiek.

Doel van de verwerking
De gegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te treden voor huidige of toekomstige bestellingen en u zo een optimale dienstverlening te garanderen.

Toelating voor de verwerking
Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u Da Vinci de uitdrukkelijke toelating om uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. De persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden verwerkt. Mocht dit wel het geval zijn dan zal Da Vinci aan u hiervoor eerst uitdrukkelijke toestemming vragen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt op elk ogenblik het recht om uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met Da Vinci: info@davincirestaurant.be

Gebruik van cookies 
Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer en enkel door deze website gelezen kunnen worden. Wij gebruiken deze cookies om uw gebruikerservaring op onze website zo goed mogelijk te maken.

Hyperlinks en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door andere instanties of organisaties worden beheerd. Over deze websites heeft Da Vinci geen controle. Da Vinci is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites en informatiebronnen, noch voor de beschikbaarheid ervan.

De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Beeldmateriaal
De beelden/foto’s/videomateriaal die op deze website worden getoond, zijn ofwel eigendom van Da Vinci, Mathildestudios. Deze beelden mogen niet verder gebruikt worden door derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend door Da Vinci.

Mocht u van oordeel zijn dat er op deze website toch beeldmateriaal gebruikt wordt waarvoor niet de nodige rechten zijn verkregen, dan kan u dat melden aan de webmaster via info@davincirestaurant.be.

Reserveren bij restaurant Da Vinci

Wanneer een klant een reservatie maakt is men automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van het restaurant.

Algemene voorwaarden van een reservatie

Door een reservatie te maken gaat u een verbintenis aan met het restaurant.

Deze verbintenis kan door beide partijen worden ontbonden via het reservatie systeem van op de website van www.davincirestaurant.be. Wanneer een klant een reservatie wil annuleren is deze genoodzaakt om de procedure te volgen van het reservatiesysteem en dit via zijn bevestigingsmail van zijn reservatie.

De klant zijn reservatie is pas geannuleerd wanneer deze hiervan een bevestiging heeft ontvangen op het door hun opgegeven e-mail adres.

Wijzigingen aan de reservatie kan door beide partijen worden uitgevoerd, de klant kan hierop beroep doen van het reservatiesysteem via zijn bevestigingsmail van zijn reservatie.

Wanneer een klant een reservatie heeft gemaakt en op het gereserveerde tijdstip niet komt opdagen of met het niet correcte aantal gereserveerde personen is dit een no-show. 

Restaurant Da Vinci heeft het recht bij een no-show van elke afwezige persoon een schadevergoeding aan te rekenen, de schadevergoeding bedraagt minstens 50% van de geschatte omzetwaarde.

Meer vragen?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@davincirestaurant.be.

Wij gebruiken cookies voor een zo goed mogelijke ervaring.